Opći uvjeti poslovanja
Apolinar d.o.o. turistička agencija / travel agency
Malinska - otok Krk - Hrvatska
ID-KOD: HR-AB-51-040086527
OIB: 59374514777
Opći uvjeti putovanja
1. SADRŽAJ PONUDE
Apolinar d.o.o. turistička agencija, Dubašljanska 71, Malinska 51511 (u daljnjem tekstu agencija) osigurava gostu uslugu smještaja prema objavljenim informacijama dostupnim na stranicama www.apolinar.hr, te prema opisu i terminu sukladno potvrđenoj rezervaciji (ponudi), osim u slučaju bolesti ili smrti pružatelja usluge ili njegove najuže obitelji; te izvanrednih okolnosti koje se ne mogu predvidjeti niti otkloniti (prirodni događaji : potresi, poplave, požari, suše, ratovi, štrajk, terorističke akcije i ograničenja izdana od strane države: mobilizacija, zabrana izlaska iz zemlje).
2. REZERVACIJE I PLAĆANJE
Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim putem, pismeno ili osobno u poslovnici agencije.
Prilikom potvrde rezervacije gost u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete pružanja usluge smještaja. Drugim riječima sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta, tako i za agenciju. Agencija stavlja na raspolaganje gostu sve relevantne informacije u svezi s putovanjem. Prilikom rezervacije gost je obvezan dati podatke koje od njega zahtjeva proces rezervacije. Za potvrdu rezervacije potrebno je uplatiti akontaciju ovisno o odabranom modelu plaćanja - odnosno poslanoj ponudi. Ostatak iznosa plaća se najkasnije 15 dana prije početka korištenja usluge smještaja ili ako je ponudom predviđeno u agenciji odnosno smještajnom objektu na dan dolaska u smještaj, odnosno drugačije ukoliko je određeno ponudom. Gost je upoznat s modelom plaćanja prilikom ponude i potvrdom rezervacije isto potvrđuje.
Načini plaćanja
Sva plaćanja biti će izvršena u Hrvatskim kunama.
Plaćanje je moguće izvršiti:
• PLAĆANJE GOTOVINOM U HRVATSKOJ
Gosti iz Hrvatske mogu svoje rezervacije platiti gotovinom putem opće uplatnice na naš žiro-račun.
Podaci za unos na uplatnicu:
Uplatitelj: Ime, prezime i puna adresa nosioca rezervacije
Svrha doznake: uplata za rezervaciju - broj ponude
Iznos (Kn): upisati iznos prema računu
Broj računa: HR1323400091117029103
Poziv na broj: broj ponude
Svrha plaćanja: Usluga smještaja prema rezervaciji
• BANKOVNOM DOZNAKOM IZ INOZEMSTVA
Ovaj način plaćanja odnosi se isključivo na inozemne klijente. Bankovnim transferom potrebno je prebaciti vrijednost akontacije/rezervacije na devizni račun. Troškove banke pošiljatelja i banke primatelja snosi gost u cjelosti.
Podaci za unos na bankovnu doznaku:
Uplatitelj: Ime, prezime i puna adresa nosioca rezervacije
Primatelj: Apolinar d.o.o., Dubašljanska 71, Malinska 51511
Banka primatelja: Privredna banka d.d., Račkoga 6, HR-10000 Zagreb
ID-KOD: HR-AB-51-040086527
SWIFT: PBZGHR2X
Broj računa: HR1323400091117029103
Iznos EUR: upisati iznos prema računu
Potvrde o uplati
Po primitku Vaše uplate, potvrdu o uplati avansa -voucher primit ćete putem e-maila.
3. BORAVIŠNA PRISTOJBA / EKOLOŠKA PRISTOJBA
Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, gost plaća boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja. Iznos boravišne pristojbe izražen je na kalkulaciji za rezervaciju, ponudi. Boravišna pristojba propisana je zakonom i iznosi od 2,00 do 7,00 Kn po osobi na dan za odrasle osobe, ovisno o sezoni i kategoriji turističkog mjesta. Osobe starosti od 12. do 18. godina imaju popust od 50 % na taj iznos, dok djeca do 12. godina ne plaćaju boravišnu pristojbu. Kao dob odnosno starost uzima se u obzir dob / godine u periodu korištenja usluga smještaja.
Neka turistička odredišta u Hrvatskoj imaju i određenu ekološku pristojbu visinu koje utvrđuje lokalna samouprava.
U nekim smještajnim objektima naplaćuje se dodatno i prijava / odjava kao i početno / završno čišćenje i osiguranje. Agencija se obvezuje kod slanja ponude posebno naznačiti i cijene usluga boravišne i ekološke pristojbe prijave te ostalih usluga i osiguranja ukoliko ih navedeni objekt naplaćuje.
4. CIJENA SMJEŠTAJNE JEDINICE
Cijena smještaja uključuje osnovnu uslugu smještaja koja je specificirana u ponudi. Cijene prezentirane na web stranicama agencije informativnog su karaktera, vrijede cijene navedene u ponudi. Posebne usluge nisu uključene u cijenu smještaja, te ih gost plaća posebno. Ove usluge gost treba zatražiti prilikom rezervacije. Dakle, sve usluge koje nisu naznačene na ponudi ili voucheru gost plaća posebno u slučaju konzumacije istih.
Cijene smještaja izražene su u KN ili EUR. Napomena: cjenici privatnog smještaja prezentirani na web stranici agencije su isključivo informativnog karaktera, na nivou destinacije tj. mjesta, ovise od objekta do objekta, agencija se obvezuje gostu u ponudi točno naznačiti i rekapitulirati cijenu u privatnom smještaju, a gost prihvaćanjem ponude tj. potvrdom rezervacije potvrđuje da se slaže s istom. Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena (u slučaju promjene cijena smještaja od strane pružatelja usluga ili promjene tečaja). Ukoliko se promjena dogodi prije uplate akontacije i/ili potvrde rezervacije od strane gosta, agencija obavještava gosta o promjeni cijene.
Gostima koji su uplatili akontaciju za određenu rezervaciju, agencija jamči cijenu smještaja navedenu u kalkulaciji temeljem koje su uplatili iznos akontacije.
Ako nakon uplate akontacije dođe do promjena u tečaju ugovorene valute ili do povećanja pristojbi za određene usluge koje utječu na cijenu putovanja, a za koje agencija nije mogla znati, agencija sadržava pravo povišenja cijene najkasnije do 20 dana prije početka putovanja. Gost ima pravo otkazati rezervaciju ako bi povišenje cijene iznosilo više od 10 %. U tom slučaju ima pravo na povrat do tada uplaćenog iznosa (umanjenog za bankovne troškove) bez prava na naknadu.
Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego je navedeno u ponudi ili na voucheru, pružatelj usluga može uskratiti smještaj nenajavljenim gostima ili ima pravo tražiti nadoplatu za nenajavljene goste. Prihvatom ponude gost potvrđuje da je upoznat sa opisom i kapacitetom smještajne jedinice.
5. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA
Smještajne jedinice su opisane prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije te na temelju uvida u stvarno stanje smještaja prilikom objave. Standardi smještaja i ostalih usluga kod pojedinih mjesta i zemalja mogu biti različiti i nisu usporedivi.
Informacije koje gost dobije na prodajnom mjestu ne obvezuju agenciju u većoj mjeri nego informacije objavljene na internet stranicama www.apolinar.hr ili u agencijskim tiskanim materijalima. Gost prihvatom ponude potvrđuje da je upoznat sa relevantnim podacima, opisima i slikama svake smještajne jedinice koje agencija šalje uz svaku ponudu. Link na web stranice agencije eventualno poslan kod ponude je informativnog karaktera i prikazuje cijeli objekt, a ne pojedinu smještajnu jedinicu. Molimo pročitati u ponudi opis smještajne jedinice i objekta.
6. PRAVO AGENCIJE NA PROMJENE I OTKAZ
Agencija može promijeniti ili otkazati rezervirani smještaj ako prije ili za vrijeme trajanja odmora nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti (točka 1.). Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz odobrenje gosta i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je gost potvrdio rezervaciju. Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu više kategorije i po cijeni većoj za 15% od cijene smještaja koji je rezerviran, agencija ima pravo naplatiti razliku u cijeni uz prethodno odobrenje gosta. Ukoliko agencija nije u mogućnosti ponuditi zamjenu, agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest gostu najmanje 7 dana prije početka korištenja usluge, te jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa. Ukoliko nije u mogućnosti ponuditi zamjenu na dan početka korištenja usluge, agencija će se truditi gostu pružiti informaciju o smještaju koji nije u ponudi agencije i jamči povrat kompletnog uplaćenog iznosa.
7. PRAVO GOSTA NA PROMJENE I OTKAZ
Ukoliko gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju nakon uplate akontacije ili cjelokupnog iznosa, mora to učiniti pismeno (emailom, poštom ili faksom). U promjenu spada promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutar 30 dana prije početka rezervacije te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije, osim ukoliko se agencija ne složi s istim. Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguća bez dodatnih troškova, biti će izvršena besplatno.
Prihvat ponude / potvrda rezervacije podrazumijeva automatski i prihvat ovih Općih uvjeta. Gost potvrđuje da je upoznat sa obvezom agencije da garantira / jamči popunjenost davaocu usluga / vlasniku objekta za cjelokupni rezervirani period s brojem osoba koji je rezerviran od strane gosta odnosno da je agencija obvezna platiti boravak za cjelokupni rezervirani period i broj osoba. Rezervirana smještajna jedinica od strane gosta u međuvremenu se nije mogla nuditi potencijalnim drugim gostima.
U slučaju da promjena rezervacije nije moguća i gost iz tog razloga odustane od rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije (ukoliko u ponudi nije izrijekom drugačije određeno):
Datum primitka pismenog otkaza ili non show gosta predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova i to na sljedeći način:
PRIVATNI SMJEŠTAJ :
Datum primitka pismenog otkaza ili non show gosta predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova i to na sljedeći način :
· za otkaz rezervacije do 30 dana u privatnom smještaju prije 1. dana rezerviranog početka konzumacije boravka / usluge, naplaćuje se min. 20 % od ukupne cijene smještaja odnosno zadržava uplaćena akontacija od strane gosta.
Ako se gost ne pojavi u smještajnoj jedinici do ponoći na 1. dan početka konzumacije usluge, i ne kontaktira odnosno obavijesti agenciju ili pružatelja usluge o dolasku poslije ponoći 1. dana korištenja usluge, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi naplaćuju prema gore navedenom. Ukoliko se gost prije 24:00 sata (ponoć) na 1. dan korištenja usluge, javi agenciji ili davaocu usluge, davaoc usluge mu je dužan čuvati rezervirani smještaj do 12:00 sati (podne) idućeg dana ili drugačije po dogovoru. Ukoliko nastali troškovi premašuju gore navedene troškove, agencija ima pravo naplatiti stvarno nastale troškove. Agencija se obvezuje na svakom voucheru napisati broj telefona recepcije smještajnog objekta i kontakte agencije, kao i svoje kontakt brojeve.
Ako gost nakon otkaza rezervacije pronađe novog korisnika za istu rezervaciju (do broja osoba potvrđenog rezervacijom, i po cijeni smještaja naznačenog u ponudi), agencija ce zaračunati samo stvarne troškove nastale zamjenom. Ukoliko gost već boravi u objektu i želi skratiti rezervirani boravak (otići prije rezerviranog datuma odlaska, odnosno prije datuma do kojega je učinjena rezervacija), povrat novca odnosno umanjenje računa odnosno neplaćanje cjelokupnog rezerviranog perioda moguće je samo uz suglasnost davaoca usluge i agencije. Molimo za razumijevanje: na Vaš zahtjev, prihvatom ponude od strane gosta blokirali smo u potvrđenom periodu daljnju prodaju. Potvrdom rezervacije gost se obvezuje platiti cjelokupni rezervirani period i usluge i suglasan je s obvezom plaćanja od strane agencije davaocu usluga cjelokupnog perioda rezervacije smještaja sukladno ponudi. Iznimke: skraćivanje trajanja rezerviranog boravka tijekom boravka moguće bez naknade samo u slučaju više sile (osim navedenog u članku 1. i ozbiljnija bolest gosta koja podrazumijeva hitan povratak u mjesto boravka, smrtni slučaj u užoj obitelji i sl. što je gost dužan dokumentirati odgovarajućim dokumentom ili potvrdom) / pod višom silom ne ubraja se skraćivanje boravka zbog poslovnih razloga osim slučajeva reguliranih člankom 1. u mjestu stanovanja gosta što je gost dužan dokumentirati. Opravdanim skraćivanjem boravka smatra se i slučaj opravdanih reklamacija / znatnog odstupanja od ponuđenog koje nije moguće rješiti u razumnom roku na licu mjesta - gost se obvezuje u dobroj mjeri surađivati sa davaocem usluga ili agencijom u otklanjanju eventualnih zamjerki / agencija ne odgovara za eventualnu sezonsku buku u blizini smještajnog objekta ili događaje u okolici ili destinaciji na koje ne može utjecati, a koji ne potpadaju pod kategoriju više sile ili elementarne nepogode.
Ukoliko gost otkaže rezervaciju na vrijeme, sukladno gore navedenim rokovima, agencija mu se obvezuje u najkraćem roku (5 radnih dana) vratiti uplaćena sredstva na broj računa koji gost navede, umanjeno za bankovne troškove transfera i troškove storna u visini / protuvrijednosti 15,00 EUR, osim u slučaju više sile i iznimaka gore navedenim što je gost dužan dokumentirati - tada se iznos vraćenih sredstava umanjuje samo za bankovne troškove.
8. OBVEZE AGENCIJE
Dužnost agencije je brinuti se, u dobroj namjeri, o provedbi usluga, a također i o izboru pružatelja usluga, brinuti o pravima i interesima gosta sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija izvršava sve navedene obveze u potpunosti i na opisani način, osim u izvanrednim okolnostima (točka 1.), kad se postupa kako je opisano u točki 6.
9. OBVEZE GOSTA
Gost je obvezan:
- posjedovati ispravne putne isprave i na vrijeme ih ishodovati, ukoliko je potrebno,
- poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske odnosno države odrednice i države kroz koje se prolazi ili boravi
- prilikom dolaska na odredište, pružatelju usluga treba predočiti dokument o plaćenoj usluzi (voucher agencije dobiven e-mailom ili poštom)
- gost mora provjeriti da li mu je za ulazak u Republiku Hrvatsku potrebna viza i na vrijeme je ishoditi
- potvrdom rezervacije gost se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta nadoknaditi svaku načinjenu štetu
- pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri, u slučaju grubog kršenja odredbi kućnog reda i prijevremenog napuštanja objekta, na zahtjev davaoca, usluga ne oslobađa gosta podmirenja troškova smještaja za cjelokupni rezervirani period, a ukoliko se davaoc usluga složi da gost nije obvezan podmiriti cjelokupni rezervirani period, a radi se o realiziranom boravku do 3 noćenja (1,2 ili 3 noćenja) cijena realiziranih noćenja uvećava se za 30 % (dodatak za kraći boravak).
- gost će snositi odgovornost i troškove nastale zbog nepoštivanja obveza.
10. PRTLJAGA
Agencija ne odgovara za prtljagu koja je uništena, izgubljena, oštećena ili ukradena u smještajnom objektu (preporuča se najam sefa ukoliko postoji takva mogućnost ili uplata putnog osiguranja koje uključuje i osiguranje prtljage). Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se pružatelju usluge smještaja, agenciji i nadležnoj policijskoj postaji.
11. RJEŠAVANJE PRIGOVORA
Svaki putnik - nositelj ugovora ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, putnik je dužan na dan dolaska odmah reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti agenciju emailom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili telefonski na broj +385 (0)51/869-011. Putnik je dužan surađivati sa pružateljem usluga i agencijom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ukoliko putnik na samom mjestu ne bude zadovoljan zatečenim stanjem, te napusti objekt i samoinicijativno pronađe drugi smještaj, s tim da agenciji ne pruži šansu da otkloni uzrok njegovog nezadovoljstva, ili da mu pronađe zamjenski smještaj, takav putnik ne može zahtijevati povrat novca niti uputiti tužbu za nadoknadom štete, bez obzira na činjenicu da li su njegovi razlozi bili opravdani ili ne. Također ako putnik na samome mjestu prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti na nju odgovoriti.
Ukoliko ni nakon intervencije agencije problem nije bio otklonjen, najkasnije 8 dana po povratku s odmora, putnik je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora agenciji emailom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili poštom na njenu adresu. Agencija će uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku od 8 dana nakon završetka rezervacije.
Agencija je dužna donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora. Agencija može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davalaca usluga najviše za još 14 dana. Agencija će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu odmora.
Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanje bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu putnik se odriče prava na tužbu. Najviša naknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Zakonom o turističkoj djelatnosti isključuje se pravo kupca na nadoknadu idealne štete.
Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo putnika, a ne tiču se direktno kvaliteta rezervirane smještajne jedinice (npr. loše vrijeme, loše uređene plaže; prevelike gužve, krađa ili oštećenje imovine i sl.).
12. NADLEŽNOST SUDA
Ukoliko gost nije zadovoljan rješenjem prigovora, ima pravo na pokretanje sudskog postupka. U tom slučaju utvrduje se nadležnost suda u Krku. Mjerodavno je pravo Republike Hrvatske.
13. PUTNO OSIGURANJE
U skladu sa Zakonom o turističkoj djelatnosti djelatnici agencije u kojoj se uplaćuje aranžman obvezni su putniku ponuditi "paket" putnog osiguranja koji se sastoji od zdravstvenog osiguranja putnika tijekom boravka u inozemstvu te osiguranja prtljage, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja kao i osiguranja od otkaza putovanja, koji se nude kako za putovanja u inozemstvu tako i u našoj zemlji. Prihvaćanjem Ugovora o putovanju, koji čine i ovi uvjeti putovanja, kupac potvrđuje da mu je bio ponuđen "paket" putnih osiguranja. Agencija je dužna uputiti putnika na neko od osiguvarajućih društava gdje može uplatiti zdravstveno osiguranje putnika za boravak u inozemstvu kao i osiguranje prtljage. Apolinar d.o.o. predlaže sklapanje paketa putnog osiguranja kod Croatia osiguranja d.d. u njihovim Poslovnicama ili online na www.crosig.hr ili kod Merkur osiguranja d.d. u njihovim Poslovnicama ili online na www.merkur.hr ili u Allianz osiguranju, direktno ili preko www.allianz.hr
Ukoliko putnik želi da to umjesto njega obavi agencija Apolinar d.o.o. rado stojimo na raspolaganju.
Gore navedeno vrijedi za turiste - državljane Republike Hrvatske - nedomicilne turiste, državljane ostalih Država agencija preporučuje / upućuje na lokalna, domicilna osiguranja u državi boravka.
14. OSIGURANJE ZA SLUČAJ STEČAJA AGENCIJE (JAMČEVNO OSIGURANJE) I OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI AGENCIJE
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, organizator ima s osiguravateljem sklopljenu policu kojom se osiguratelj obvezuje da će putniku nadnoknaditi:
- cijenu putovanja, ako zbog pokretanja stečajnog postupka organizatora putovanja izostanu usluge putovanja;
- troškove povratka putnika u mjesto polaska, koji su nastali zbog pokretanja stečajnog postupka organizatora putovanja
U slučaju platne nemogućnosti ili stečaja Apolinar d.o.o., putnici zatečeni na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja navedenog na Ugovoru o putovanju ili na drugoj osiguravajućoj ispravi.
15. OPĆI UVJETI
Potvrdom rezervacije / ponude odnosno uplatom akontacije ili cjelokupnog iznosa aranžmana gost u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete.

16. POLITIKA PRIVATNOSTI
Agencija se obvezuje da osobne podatke dobivene od gosta prilikom rezervacije ili prijavom gosta na newsletter listu na stranicama www.apolinar.hr (ime, prezime, adresa, e mail adresa i sl.) neće davati na uvid drugim osobama ili tvrtkama, već će ih eventualno koristiti samo u interne marketinške svrhe. Gost je suglasan da agencija koristi njegove kontakt podatke (prije svega e.mail adresu) za slanje posebnih ponuda i newslettera. Agencija se obvezuje, na zahtjev gosta odmah ukloniti njegove podatke iz newsletter liste i ostalih evidencija.
17. ZAVRŠNE ODREDBE
Ovi Opći Uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovora kojeg putnik sklapa s Apolinar d.o.o. Predviđena odstupanja od ovih Uvjeta, moraju biti navedena uz tekst programa putovanja. Uplatom akontacije ili cijelog iznosa rezervacije putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.
Apolinar d.o.o.
51511 Malinska – Dubašljanska 71
ID-KOD: HR-AB-51-040086527
OIB: 59374514777
tel: +385 (0)51 869-011
faks: +385 (0)51 869-012
email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Izvadak iz Sudskog registra
Apolinar d.o.o., društvo s ograničenom odgovornošću, Dubašljanska 71, 51511 Malinska, Hrvatska
ŽIRO RAČUN: HR1323400091117029103, Privredna banka d.d., Račkoga 6, HR-10000 Zagreb
DEVIZNI RAČUN: HR1323400091117029103, Privredna banka d.d., Račkoga 6, HR-10000 Zagreb
SWIFT: PBZGHR2X

Društvo je registrirano kod Trgovačkog suda u Rijeci: MBS: 040086527
Temeljni kapital Društva iznosi 18.000 Kn i uplaćen je u cijelosti- Članovi Uprave: Sonja Žic-Milčetić

Radno vrijeme

Ljetno
Svaki dan:  08.00-21.00

Zimsko
Pon-pet: 08.30-13.00,
subota nedjelja: zatvoreno

logo-malinska

Ova web stranica koristi (cookies) kolačiće za spremanje podataka o posjeti. Ako nastavite koristiti ovu web stranicu pristajete na uporabu kolačića.